Thủ Tục Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh Văn Phòng Đại Diện

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

     Cung cấp những thông tin sau :

– Tên Chi nhánh Tiếng Việt  : ……….. (Tên Tiếng Anh – Tên viết tắt (nếu có)

– Địa chỉ Chi nhánh : .…. Ghi rõ Số nhà … đường …. Phường (xã) …. Quận ( Huyện) … Tỉnh ( Thành phố) ….

– Số điện thoại Chi nhánh : …………………………………

– Ngành nghề kinh doanh hoạt động : ………………..

– Thông tin Người đưng đầu Chi nhánh : Họ … tên … – Sinh : ngày/tháng/năm ……  – Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu : ……… ngày cấp …….. nơi cấp …….. – Địa chỉ thường trú : …….. – Nơi ở hiện tại …..

     Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện : Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

    Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện : Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);
 6. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

     Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện : Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);
 7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN

     Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện : Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);
 7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *