Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Cung cấp những thông tin sau :

– Tên Công ty + mã số thuế của công ty

– Những ngành nghề kinh doanh cần Bổ sung – Sửa đổi

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo);
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi ngành kinh doanh (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành kinh doanh (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *