Thủ Tục Thay Đổi Vốn Doanh Nghiệp

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Cung cấp những thông tin sau :

– Tên Công ty – MST – Số vốn Cũ – Số vốn Mới

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Cung cấp những thông tin sau :

– Tên Công ty – MST – Số vốn – Số vốn Mới

– Tỷ lệ góp vốn và số vốn góp của từng Thành viên

– Nội dung chuyển nhượng giữa các Thành viên

– Thông tin của Thành viên MỚI ( nếu có ) : Họ tên …. ngày tháng …năm sinh – Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu ….. ngày cấp … nơi cấp … – Địa chỉ thường trú …. Nơi ở hiện tại …. – Tỷ lệ góp vốn ….

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
 4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)(mẫu tham khảo);
 5. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

5.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;

5.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

 1. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN

Cung cấp những thông tin sau :

– Tên Công ty – MST – Số vốn – Số vốn Mới

– Tỷ lệ góp vốn và số vốn góp của từng Cổ Đông

– Nội dung chuyển nhượng giữa các Cổ Đông

– Thông tin của Cổ Đông MỚI ( nếu có ) : Họ tên …. ngày tháng …năm sinh – Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu ….. ngày cấp … nơi cấp … – Địa chỉ thường trú …. Nơi ở hiện tại …. – Tỷ lệ góp vốn ….

I. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ :

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

II. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán :

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 3. Quyết địnhvà bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN  (GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 4. 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *