Thủ Tục Thay Đổi Tên Doanh Nghiệp

Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Cung cấp những thông tin sau :

– Tên Công ty sau khi thay đổi :

Tên Công ty Tiếng Việt  : ……….. (Tên Tiếng Anh (nếu có) – Tên viết tắt (nếu có)

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);
 3. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với CTY TNHH MỘT THÀNH  VIÊN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với CTY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *