Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Cung cấp những thông tin sau :

– Địa chỉ MỚI của công ty : Số nhà … đường …. Phường (xã) …. Quận ( Huyện) … Tỉnh ( Thành phố) ….

– Số điện thoại công ty : …………………………………

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ :

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *