THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CTY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CTY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Cần Cung cấp những thông tin sau :

– Tên Công ty : ………………………..

– Địa chỉ công ty : …………………….

– Mã số thuế : …………………………

– Số điện thoại liên hệ : ………………

– Vốn Điều lệ công ty : ……………….

1./ Thông tin người chuyển nhượng vốn (người bán)

– Họ … tên … – Sinh : ngày/tháng/năm …… 

 – Số CMND/CCCD :…….. ngày cấp ……. nơi cấp …….

 – Địa chỉ thường trú : …….. – Nơi ở hiện tại ….. – Tỷ lệ góp vốn  .….. %.

2./ Thông tin người nhận chuyển nhượng vốn (người mua)

– Họ … tên … – Sinh : ngày/tháng/năm ……  –

 – Số CMND/CCCD :…….. ngày cấp ……. nơi cấp ……. 

 – Địa chỉ thường trú : …….. – Nơi ở hiện tại ….. – Tỷ lệ góp vốn  .….. %.

3./ Số vốn chuyển nhượng : ….. VNĐ ? …… – Chiếm ….. % ? vốn của cty.

Giá trị chuyển nhượng : ….. ?

4./ Cung cấp 01 bản Sao Y CMND/CCCD của người nhận chuyển nhượng.

Thành phần hồ sơ :

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2.  Hợp đồng chuyển nhượng (mẫu tham khảo)

3.  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

3.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;

4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *