Các Khoản Tính và Không Tính Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

Chắc rằng cả người lao động lẫn người sử dụng lao động đều quan tâm đến các khoản thu nhập phải tính đóng BHXH bắt buộc. Vì vậy hôm nay THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ giới thiệu đến các bạn những khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc và những khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc. – Từ phút 00:29 : 10 khoản thu nhập của người lao động tính đóng BHXH bắt buộc. – Từ phút 01:12 : 15 khoản thu nhập của người lao động không tính đóng BHXH bắt buộc. – Từ phút 02:25 : Căn cứ pháp lý. —- **Căn cứ pháp lý: – Luật Bảo hiểm xã hội 2014:


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ba… – Nghị định 115/2015/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ba… – Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La… – Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ba… – Nghị định 143/2018/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ba… – Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ba… – Điều 103 Bộ luật Lao động 2012: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La… – Khoản 11 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *