Chế Độ Bảo Hiểm Y Tế Từ 01/7/2019

02 Tin Vui, 01 Tin Buồn Về Chế Độ Bảo Hiểm Y Tế Từ 01/7/2019

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu 02 tin vui và 01 tin buồn về chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia từ ngày 01/7/2019. – Tin buồn về chế độ đối với người tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục. –  Tin vui về chi phí khám chữa bệnh tối đa đối với người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định không phải cùng chi trả. – Tin vui về mức tối đa thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỷ thuật. *Căn cứ pháp lý: 1. Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP:chế độ bảo hiểm y tế

2. Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ. 3. Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ba…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *