Không Được Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Vì “Tháng Liền Kề”

Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp vì “tháng liền kề”

Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ của Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, nhiều người lao động không biết và không đáp ứng được điều kiện “tháng liền kề” theo quy định nên đã không được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc. Vậy, người lao động phải đáp ứng điều kiện về “tháng liền kề” như thế nào?

bao hiem

Người lao động đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

1. Đã tham gia đóng BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, cụ thể:

– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (HDLD) hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn;

– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HDLD theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

2. Chấm dứt HDLD hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HDLD, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

Theo đó, người lao động đang tham gia BHTN thỏa mãn những điều kiện nêu trên thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Vậy, “người lao động đang tham gia BHTN” là như thế nào?

Khoản 2, Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ- CP quy định về “người lao động đang tham gia BHTN” như sau:

Điều 12. Đóng bảo hiểm thất nghiệp

2. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

a) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.[…]”

Theo quy định nêu trên, người lao động đang tham gia BHTN được xác định là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HDLD hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận.

Như vậy, người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đáp ứng thêm một điều kiện bổ sung nữa là có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HDLD hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN.

Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

– Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương tại đơn vị sử dụng lao động.

– Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ- CP quy định:

Điều 11. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này.”

Theo quy định nêu trên, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên hoặc tạm hoãn thực hiện HDLD hoặc hợp đồng làm việc không tính đóng BHTN. Do đó, nếu người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HDLD hoặc hợp đồng làm việc mà thuộc một trong các trường hợp trên thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Vậy, để đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không nên chấm dứt HDLD hoặc hợp đồng làm việc ngay sau khi:

– Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội .

– Nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

– Tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

– Nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên.

Quý thành viên vui lòng xem thêm tại:

Những điều cần biết về Bảo hiểm thất nghiệp.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Luật việc làm 2013.

Nghị định 28/2015/NĐ- CP.

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *