Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Theo Luật Quản Lý Thuế 2019

Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Theo Luật Quản Lý Thuế 2019 Trong video ngày hôm nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ trình bày tóm lược những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế 2019:

Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Theo Luật Quản Lý Thuế 2019 Trong video ngày hôm nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ trình bày tóm lược những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế 2019: – Từ phút 00:49 : Tin vui cho doanh nghiệp; – Từ phút 01:34 : Hóa đơn điện tử; – Từ phút 02:11 : Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; – Từ phút 02:56 : Quy định chi tiết về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; – Từ phút 04:59 : Dịch vụ về hóa đơn điện tử. *Căn cứ pháp lý: 1. Điều 93, Điều 94 Luật Quản lý thuế 2019: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Th…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *