Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Cần cung cấp những thông tin sau :

Tên Công ty Tiếng Việt  : ……….. (Tên Tiếng Anh – Tên viết tắt (nếu có)

Địa chỉ công ty : ..…. Ghi rõ Số nhà … đường …. Phường (xã) …. Quận ( Huyện) … Tỉnh ( Thành phố) ….

Số điện thoại công ty : …………………………………

Vốn Điều lệ công ty : …………………………………… VNĐ

Ngành nghề kinh doanh của công ty : ………………..

– Thông tin Đại diện pháp luật và những người góp vốn : Họ … tên … – Sinh : ngày/tháng/năm ……  – Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu : ……… ngày cấp …….. nơi cấp …….. – Địa chỉ thường trú : …….. – Nơi ở hiện tại ….. – Tỷ lệ góp vốn của mỗi người .….. %.

Thành phần hồ sơ :

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
  2. Danh sách cổđông sáng lập(mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định);
  3. Điều lệ (mẫu tham khảo);
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau :

4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  1. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);
  2. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  3. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
  4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *