Mức Đóng Lệ Phí Môn Bài Theo Nghị Định 139

Mức Đóng Lệ Phí Môn Bài Theo Nghị Định 139. Trong video này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi đến các bạn quy định hiện hành về mức thu/nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. – Từ phút 00:53 : Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. – Từ phút 01:45 : Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. – Từ phút 03:00 : 04 lưu ý về mức đóng lệ phí môn bài khi mới thành lập, hoạt động kinh doanh, ngừng kinh doanh. * Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định 139/2016/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Th… 2. Thông tư 302/2016/TT-BTC: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Th…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *