PHÒNG NGỪA SAI SÓT TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ

 Hướng dẫn giải đáp vướng mắc thực hiện chính sách thuế mới theo các thông tư mới nhất của BTC . Nội dung chi tiết : Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ được tiến hành như thế nào? Việc hoàn thuế GTGT có thay đổi gì không? Những thay đổi về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Những quy định mới về thu nhập nộp thuế và thu nhập được miễn nộp thuế. Về các khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cách xác định thu nhập chịu thuế, thuế suất. Những quy định mới về ưu đãi thuế: thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế. Nhứng loại thu nhập nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *